Veri saklama özeti

Bu özet, varsayılan kategorileri ve kullanıcı verilerini saklamaya yönelik amaçları gösterir. Bazı alanlar, burada listelenenlerden daha spesifik kategorilere ve amaçlara sahip olabilir.

Site

Kategori

General User Information

Amaç

Statistical purposes
Saklama süresi
2 yıl
Yasal dayanaklar
Kamu görevi (GDPR Madde 6.1 (e)) Kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya denetleyiciye verilen resmi yetkinin kullanılması için işlemenin gerekli olması

Kullanıcılar

Kategori

General User Information

Amaç

Statistical purposes
Saklama süresi
2 yıl
Yasal dayanaklar
Kamu görevi (GDPR Madde 6.1 (e)) Kamu yararına yürütülen bir görevin yerine getirilmesi veya denetleyiciye verilen resmi yetkinin kullanılması için işlemenin gerekli olması

Kurs kategorileri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Kurslar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Etkinlik modülleri

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı

Bloklar

Amaç

Saklama süresi
Saklama süresi tanımlanmadı